Steder i Sint-Niklaas

Åben kort
Lokal tid:
17:43:20
Sint-Niklaas
Administrative Region:Østflandern
Befolkning:76 028
Telefonopkald:
+32-3
Postnummer:
9100
9111
9112

Placering på kortet over Belgien

Map SVG
Sint-NiklaasSint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas
localityLæs mere

Moon Sleep

Richard van Britsomstraat 18, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere

Ibis

Hemelaerstraat 2, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere

Hotel TTS

Gasthuisstraat 150, Temse
lodgingLæs mere

Hotel New Flanders

Stationsplein 5, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere

Siniscoop

Stationsplein 12, Sint-Niklaas
movie_theaterLæs mere

C&A

Kapelstraat 100, Waasland Shopping, Sint-Niklaas
clothing_storeLæs mere

PipeTech Academy & Alliance

Baron Dhanisstraat 40, Sint-Niklaas
point_of_interestLæs mere

De Perenboom

Arkestraat 30, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere

A.S.Adventure

Waasland Shopping Center Kapelstraat 100, Sint-Niklaas
clothing_storeLæs mere

Brasserie Renardeau

Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
restaurantLæs mere

HEMA

Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, Sint-Niklaas
storeLæs mere

Woonbureau nv

Parkstraat 11, Sint-Niklaas
real_estate_agencyLæs mere

Kruidvat

Kapelstraat 100, Sint-Niklaas
clothing_storeLæs mere

Woonbureau nv

Parkstraat 11, Sint-Niklaas
real_estate_agencyLæs mere

De Rietgors

de Hemptinneplein 1, Temse
restaurantLæs mere

A.Z. Nikolaas

Moerlandstraat 1, Sint-Niklaas
hospitalLæs mere

📑 Sint-Niklaas alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning