Steder i Sint-Niklaas

Lokal tid:
09:18:27
Sint-Niklaas
Administrative Region:Østflandern
Befolkning:76 028
Telefonopkald:
+32-3
Postnummer:
9100
9111
9112

Placering på kortet over Belgien

Map SVG
Sint-NiklaasSint-Niklaas
Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas
localityLæs mere
Moon Sleep

Moon Sleep

Richard van Britsomstraat 18, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere
Ibis

Ibis

Hemelaerstraat 2, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere
Hotel TTS

Hotel TTS

Gasthuisstraat 150, Temse
lodgingLæs mere
Hotel New Flanders

Hotel New Flanders

Stationsplein 5, Sint-Niklaas
lodgingLæs mere
Siniscoop

Siniscoop

Stationsplein 12, Sint-Niklaas
movie_theaterLæs mere
C&A

C&A

Kapelstraat 100, Waasland Shopping, Sint-Niklaas
clothing_storeLæs mere

📑 Sint-Niklaas alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning